Elements de forma cōnica, normalment sense punta metāl·lica que es fa ballar mitjanament un fuet
i mantenint-se ballant a mida que el vas fuetejant. Donant-li trompades.
Tipica forma del trompitxol   Amb cap de marieta   Trompitxol amb fuet