El giroscopi o giróscop és un dispositiu mecànic format essencialment per un cos amb simetria de rotació que gira al voltant del seu eix de simetria. Quan se sotmet el giróscop a un moment de força que tendeix a canviar l'orientació de l'eix de rotació el seu comportament és aparentment paradoxal ja que l'eix de rotació, en lloc de canviar d'adreça com ho faria un cos que no girés, canvia d'orientació en una adreça perpendicular a l'adreça "intuïtiva". El giróscop va ser inventat en 1852 per Léon Foucault, qui també li va donar el nom, muntant una massa rotatoria en un suport de Cardano para un experiment de demostració de la rotació de la terra. La rotació ja havia estat demostrada amb el pèndol de Foucault. No obstant això no comprenia el per quin la velocitat de rotació del pèndol era més lenta que la velocitat de rotació de la terra per un factor . Es necessitava altre aparell per a demostrar la rotació de la terra de forma més simple. Foucault va presentar així un aparell capaç de conservar una rotació suficientment ràpida (150 a 200 voltes per minut) durant un temps suficient (una desena de minuts) perquè es poguessin fer mesures. Aquesta proesa mecànica (per a l'època) il·lustra el talent de Foucault i el seu col·laborador Froment en mecànica. Foucault també es va adonar que el seu aparell podia servir per a indicar el Nord. En efecte, si s'impedeixen certs moviments del suport del giróscop, aquest s'alinea amb el meridià. Això va permetre la invenció del girocompás. Els giróscops s'han utilitzat en girocompas i giropilots. Els giróscop també s'han utilitzat per a disminuir el balanceig de navilis, per a estabilitzar plataformes de tir i per a estabilitzar plataformes inerciales sobre les quals estan fixats captadors d'acceleració per a la navegació inercial en avions i míssils construïts abans de l'aparició del GPS. L'efecte giroscópic és la base del funcionament de les joguines trompo o baldufa.

[ Font de la definició, WIKIPEDIA ]Giroscopi    Giroscopi

Giroscopi    Giroscopi

  [ Menu Principal ] [ Definició General ]  [ Baldufa ]  [ Virolet ]  [ Trompitxol ]