L'Exposició esta composada de 10 panels a dues cares en els que s'explica tot un seguit d'informació, i cadascun amb una mostra de Baldufes corresponents a cada panel.Exposició de Baldufes, un móm d'amics
Descripció dels Panels en format PDF

 panel  1.1 

 panel  1.2 

 panel  1.3 

 panel  1.4 


 panel  2.1 

 panel  2.2 

 panel  2.3 

 panel  2.4 


 panel  3.1 

 panel  3.2 

 panel  3.3 

 panel  3.4 


 panel  4.1 

 panel  4.2 

 panel  4.3 

 panel  4.4 


 panel  5.1 

 panel  5.2 

 panel  5.3 

 panel  5.4 
Fotografies del contingut de les Cúpules dels Panels

 Cúpules  1 - 5 

 Cúpules  6 - 10 [  Menu Principal  ]  [  Introducció un mon d'Amics  ]