Nom:                       Trompo
    Nombre:
    Nom:
    Name:Trompos tipics  Trompos tipics

Trompos tipics amb llanšador[ PA¤SOS I BALDUFES ]