Fent la forma de la punxa


La fusta comença a  tenir forma