Descrip. Técnica

Anella interior

La Baldufa

La Tirada

El Taller

La paradeta

Taller i Parada

El Taller

L'Associació

Els Virolets

La Baldufa

Gegant embolicada

poc a poc

es va

desembolicant

fins arribar

a mostrar-se

tota ella

i celebrada

per l'orquestra

Baldufes

La Firafusta

Baldufes

Baldufes

L'Exposició

L'Exposició

L'Exposició
Firafusta 2007
Firafusta
Video de l'inauguració
Video inaugural