Caracteritzada per les Baldufes de disseny.
Caracterizada por las Peonzas de Diseño.
Caractérisé par dessin de Toupies.
Characterized by the design Spinning tops.


    Nom:                       Kreisel - Dreidel - Schnurre
    Nombre:
    Nom:
    Name:  

  


    [ PAÏSOS I BALDUFES ]